Bergen internasjonale litteraturfestival (LitFestBergen) har i løpet av fem år etablert seg som en av Norges sentrale litteraturfestivaler. Festivalen skriver i invitasjonen til årets festival: "Raseri kan avle vald, men det kan òg vere ein kreativ, litterær kraft. Meir enn 100 forfattarar med fleire ulike morsmål, religionar og kulturar møtest under den femte utgåva av Bergen internasjonale litteraturfestival 8.–12. februar 2023 under temaet raseri. Vi undersøker raseriet frå ein litterær, kunstnarisk og vitskapleg ståstad."

En av programpostene under festivalen ser på krigen i Ukraina fra to naboland. Fra Moldova kommer Tatiana Tibuleac og fra Belarus, Valzhyna Mort.

Rastafaripoeten, foreleseren og radioverten Mutabaruka frå Jamaica vil snakke om raseriet som kreativ kraft.

En annen programpost undersøker hvordan raseriet kan føre til valg av forskingsfelt. Amerikanske Nimmi Gowinrathan skriver om kvinnelige geriljakrigere. Hun møter den etiopiske romanforfattaren Maaza Mengiste til samtale, ledet av Cecilie Hellestveit.

Av norske forfattere som deltar på festivalen er Per Petterson, Matias Faldbakken, Monica Isakstuen, Kathrine Nedrejord, Øyvind Rimbereid, Brynjulf Jung Tjønn, Kjartan Hatløy, Ingeborg Senneset, Alfred Fidjestøl, Anne Bitsch og Thomas Seltzer.

Se hele programmet for festivalen her.