Arne Næss – elektronisk bibliotek
Arne Næss – elektronisk bibliotek

Arne Næss – elektronisk bibliotek

ANCEP/Arne Næss – elektronisk bibliotek har mottatt 250.000 kroner fra Bergesenstiftelsen for å ta vare på Næss` intellektuelle arv i digitalisert form. Næss etterlot seg et stort materiale: artikler, notater, forelesninger, brev etc., som nå blir gjort tilgjengelig.

ARNE NÆSS – ELEKTRONISK BIBLIOTEK vil være av stor interesse for allmennheten, men også mer spesifikt for akademikere, forskere, studenter, medier, NGO`er, miljøorganisasjoner, offentlige institusjoner, politiske beslutningstakere osv.

Bergesenstiftelsen har også bevilget kr. 250.000,- til ARNE NÆSS SYMPOSIUM i Oslo 10. og 11. oktober 2013 der den britiske jurist og forfatter Polly Higgins er årets æresprofessor og skal holde forelesning om sitt arbeid for å kriminalisere miljøødeleggelser på høyt internasjonalt nivå innenfor FN og det globale rettsapparatet.