Over 70 prosent av jordens overflate er hav. Tidligere snakket man om verdenshavene – nå snakker vi om ett sammenhengende verdenshav.

Store deler av dette økosystemet er fremdeles lite utforsket, og spesielt kunnskapen om dyphavets natur og rolle er lite kjent.

Norge har seks ganger mer hav enn land.

I forelesningsserien Bærekraftig hav søker Det Norske Videnskaps-Akademi svar på hvordan havets ressurser kan forvaltes til fellesskapets beste på lang sikt. Serien belyser forskning, forvaltning og foredling av hav og viser fram vitenskapens bidrag til bærekraftig hav.

Første arrangement er onsdag 9. mars kl. 20 i Det Norske Videnskaps-Akademi. Temaet er Hvordan kan Havpanelet være redningen for verdenshavet? Alle søm ønsker kan følge foredragsserien, som strømmes via Akademiets nettsider. Les mer her.