Banebrytende kreftforskning

Ny behandlingsmetode for prostatakreft.

Radiumhospitalet, ved overlege dr. med. Wolfgang Lilleby, får støtte fra Bergesenstiftelsen til videreføring av et arbeid som ble innledet for drøyt ti år siden, da en ny strålebehandlingsmetode for kurativ behandling av prostatakreft ble innført, såkalt ”høydoserate brachyterapi” eller innvendig strålebehandling. Metoden ble første gang presentert i Tidsskrift for den norske legeforening i 2008.

Med fornyet støtte fra Bergesenstiftelsen har sykehuset satt i gang et nytt doktorgradsprosjekt, og de første resultatene skal presenteres på verdens største kreftkongress ASCO i Chicago i år. Forskningen kan føre til en omlegging av dagens behandlingspraksis i Norge.

Som det eneste sykehuset i Norge har Radiumhospitalet behandlet 880 pasienter på denne måten, med svært gode resultater. Konklusjonen er at det foreligger gode både medisinsk-faglige og samfunnsmessige grunner for å gi strålebehandling i høye doser og med kort rekkevidde.