Bergesenprisen 2013

Bergesenprisen 2013 gikk til de to forskerne James Peter Burgess (PRIO) og Kenneth Pettersen (SEROS - UIS). Prisen er på 2 mill. kroner og tildeles for betydelig innsats innen sikkerhets- og risikoforskning.

BERGESENPRISEN 2013 gjør det mulig for de to forskerne J. Peter Burgess og Kenneth Pettersen å skrive bøker og publisere resultater fra forskningen sin i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og teknologi. Den belyser samfunnets sårbarhet særlig knyttet til terrorvirksomhet, organisert kriminalitet og menneskeskapte, uønskede handlinger. Begge forskerne var en del av det store forskningsprogrammet SAMRISK som leverte sin sluttrapport umiddelbart før terrorhandlingene 22. Juli 2011.

Se også: www.forskningsrådet.no/samrisk og www.prio.no/sorisk for mer informasjon.