Faten Mahdi Al-Hussaini.
Faten Mahdi Al-Hussaini.

Bergesenprisen 2014 til Faten

Bergesenprisen 2014 tildeles Faten Mahdi Al-Hussaini (19), som på en forbilledlig måte har gitt motstanden mot den voldelige utviklingen og rekrutteringen til ekstremistiske, religiøse miljøer et ansikt og en stemme.

Bergesenstiftelsens ærespris deles ut til personer eller institusjoner som har utført fremragende arbeid innen almennyttig virksomhet. Styret i Bergesens Almennyttige Stiftelse ønsker å gi Bergesensprisen 2014 til Faten Mahdi Al-Hussaini.

Faten Mahdi Al-Hussaini personifiserer på en modig måte en bred bevegelse der ulike religioner, retninger og livssyn står sammen i en inkluderende front som bruker sin ytringsfrihet til å bekjempe fordommer, ekstremisme, voldsbruk og undertrykking fra enkeltpersoner og miljøer.

Stiftelsen vil samtidig gi prisen til en representant for en ung generasjon muslimer som går foran og viser hvilken betydning det har å ta klar avstand fra denne utviklingen i offentligheten og samtidig peke på religiøst og kulturelt mangfold, toleranse og anti-rasisme som det eneste alternativet. At det er en ung kvinne som målbærer disse oppfatningene, gjør dem ikke mindre tungtveiende når denne ekstremismen skal bekjempes.

Prisen gis som en anerkjennelse for det Faten Mahdi Al-Hussaini allerede har oppnådd, men også som et uttrykk for et håp om at den vil bidra til at hun sammen med venner og likesinnede kan fortsette engasjementet for kulturelt mangfold og toleranse blant norsk ungdom. Bergesenprisen er på kr. 1 150 000, hvor 150 000 kr er en personlig del, og 1 mill. kr går til formål prisvinneren selv definerer.

Tidligere vinnere av Bergesenprisen er bl.a. forskerne J. Peter Burgess og Kenneth Pettersen (PRIO/Universitetet i Stavanger); Karpe Diem, Wenche Foss, Shabana Rehman, Kadra Yusuf, Fredric Hauge og Simon Flem Devold. Faten Mahdi Al-Hussaini er den hittil yngste mottaker av Bergesenprisen.