Årets mottakere av Bergesenprisen representerer to samfunnsengasjerte miljøer innen scenekunstfeltet. Initiativtakerne og miljøene utmerker seg begge ved sitt sterke engasjement for ungdom fra minoritetsmiljøer – og sin høye kvalitet på scenekunsten, dansen og musikken. Bergesenprisens jury, altså stiftelsens styre, vil anerkjenne årets prismottakere for deres ekstraordinære samfunnsengasjement, humanitære arbeid og deres fremragende kunstnerisk kvalitet.

Tabanka Dance Ensemble


Tabanka Dance Ensemble er et profesjonelt dansekompani etablert i 2007. Kompaniet, med grunnlegger Thomas «Talawa» Prestø i spissen, har vært en sentral bidragsyter til å utvide den norske kunstscenen. Tabanka arbeider i krysningen mellom kunst, talentutvikling og samfunnsengasjement. Alle utøverne er trente ungdomsarbeidere som aktivt jobber for å fremme et likeverdig samfunn. De kombinerer kunstnerisk produksjon av høy kvalitet med rettighets- og helsearbeid forankret i sitt arbeid med og for ungdom.

Gjennom Tabanka har Thomas Prestø bygget en helt ny plattform for profesjonalisering av dansere og en helt ny dansesjanger i Norge - Africana-basert samtidsdans. Denne har en sterk tilstedeværelse på grasroten, og på profesjonelle scener som Operaen og Dansens Hus, og også internasjonalt. Kompaniet holder til i Oslo og Viken, og består av ni dansere og to aspiranter. Tabanka er kjent for engasjerende og rytmiske forestillinger som maner til bevegelse, av kropp og sjel – og også til aktiv samfunnsdeltakelse.

Tabanka Dance Ensemble. Foto: Tale Hendnes

- Siden 2007 har Tabanka jobbet utrettelig for å være en plattform hvor melaninrike kunstnere får utvikle seg og ytre seg kunstnerisk, sier Thomas Prestø. - Vi har arbeidet mot rasisme og for likeverd på kunstfeltet og i samfunnet generelt. I dag står kompaniets medlemmer godt synlige i både det nasjonale og det internasjonale feltet og jobber like hardt med å spre kompetanse og kunnskap som de har jobbet for å komme seg dit de er i dag. Bergesenprisen gir ny giv, og motiverer til å holde det gående. Denne anerkjennelsen er en validering og et viktig signal til neste generasjon. Vi tar imot prisen med både stolthet og ydmykhet, og vet at arbeidet så vidt er påbegynt.

HipHop 101 Studios


HipHop 101 startet på Rommen ungdomsskole på Stovner for snart 10 år siden, i 2011. Initiativtaker var rapperen og ungdomsarbeideren Jonathan «Boss» Castro. HipHop 101 utmerker seg gjennom sitt samfunnsengasjement og arbeid med ungdom, med mål om også å skape musikk og scenekunst på høyt nivå.

Castro veileder ungdom i å produsere sin egen musikk, og å forme, koordinere og utføre sine egne konserter, og arrangementer. HipHop 101 har utviklet seg til talentarbeid, og ikke minst et sentralt fritidstilbud for ungdom. Aktiviteten foregår i et musikkstudio der ungdom får hjelp av en musikkyndig mentor til å utvikle seg og musikken sin. Samtidig får ungdommene lære hvordan man etablerer seg for å drive profesjonell musikkvirksomhet. Prosjektet har i tillegg som mål å utvikle flere unge musikk-veiledere som skal hjelpe andre ungdommer i studio og samtidig skape en god relasjon til ungdommene og jobbe holdningsskapende som en støtteperson og rollemodell. HipHop 101 har hatt tilholdssted og samarbeid med Rommen Scene, Stovner Rockefabrikk, Romsåsklubben The Raven, Sinsen Kulturhus, Volt Aktivitetshus i Akershus, på Frogner – og ikke minst Røde Kors’ «Fellesverket» i Oslo sentrum.

Jonathan Castro ser seg selv like mye som sosialarbeider som kulturarbeider, og han arbeider nå med Røde Kors om å utvikle HipHop 101 til et landsdekkende tilbud. Gjennom arbeidet med enkeltpersoner og grupper bygges det broer og skapes tillit og dialog på tvers av religion og etnisk bakgrunn. Arbeidet blir slik også en konkret innsats mot radikalisering, og forebyggende mot frafall fra skolen, rus og kriminalitet. Musikk og tekstskriving krever disiplin, planlegging og engasjement, og målene er store – f.eks. å opptre på store arrangementer som VG-lista.

- Musikk kan være tidkrevende, men kan også frigjøre tid og energi. Kombinasjon mellom musikk og studier gir en positiv synergieffekt av både treningen og disiplinen som læres, sier Jonathan Castro. - Denne anerkjennelsen fra Bergesenstiftelsen, og prisen jeg mottar kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. To be honest, så er jeg målløs. Det er virkelig engler til verks her. Dette bekrefter for min del mine valg til nå. Prisen vil også bidra til å styrke mitt driv for å videreutvikle HipHop 101 sitt arbeid med ungdom.

Deler prisen med SPKRBOX og INN

Bergesenprisen kjennetegnes ved at prismottakerne får én del av prispengene på to millioner kroner, og at de så skal utpeke et formål som de deler med.

HipHop 101 deler Bergesenprisen 2020 med SPKRBOX. Jonathan Castro begrunner dette slik: - Å være en ildsjel med et hjertebarnprosjekt som det dedikeres blod, svette og tårer til, vet jeg alt om. Dette er mer enn en ni-til-fem-jobb, for man tar alltid med seg jobben hjem. Den blir en del av ditt liv, og iblant er ikke dette en dans på roser. Men gjennom oppturer og nedturer, avslag eller suksessfulle tider, så står man i det, og gjør sitt beste. Så jeg vil gi prisen videre til en slik person. En som hadde en visjon, intuisjon, et ønske om å blande to av hennes lidenskaper, teater og hiphop. Dermed skapte hun en scene hvor sånne som meg kunne uttrykke seg på en måte vi ikke så for oss var mulig. Cici Henriksen, og hennes team i SPKRBOX, fortjener denne prisen, pluss så mye mer. Uten deres tro på meg, og veiledning, hadde ikke min forestilling «Blokk til Blokk» eksistert. For en reise det har vært med denne forestillingen. Jeg vet SPKRBOX vil fortsette å gjøre for andre, det de har gjort for og med meg. Lenge Leve SPKRBOX!

Tabanka Dance Ensemble deler prisen med den nystartede organisasjonen INN. Thomas Prestø begrunner dette slik: - Tabanka Dance Ensemble ble opprettet og har sitt utgangspunkt i å veie opp for at mange talenter faller utenfor, grunnet diskriminering og manglende likestilling. Tabanka sin kamp for å få lov til å levere kunst av høy kvalitet har handlet om å bryte ned barrierer og sprenge glasstak. Derfor er vi så glade for å kunne gi et løft til INN, en medlemsorganisasjon som aktivt vil jobbe for større mangfold på kunst og kulturfeltet. De jobber for at kunst av høy kvalitet skal ha et ytringsmangfold. INN er ikke en tenketank eller et ikke-demokratisk enevelde, men en demokratisk oppbygget medlemsorganisasjon som vil løfte den kompetente grasrotens stemme opp og frem. Vi ser frem til å møte et bredt spekter av kolleger og samarbeidspartnere nå som flere vil slippe INN.