– Bergesenstiftelsens styre vil med tildelingen av Bergesenprisen 2021 til sanitetskvinnene løfte frem en organisasjon som under skiftende samfunnsforhold står for en betydelig humanitær innsats over hele landet, sier Per Conradi Andersen, styreleder i Bergesenstiftelsen. – I tillegg vil vi spesielt fremheve arbeidet for folkehelsen det siste halvannet året under koronapandemien. Gjennom over 100 000 frivillige timer har Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) bidratt til gjennomføringen av vaksineprogrammet i landets kommuner, og sørget for hjelp til isolerte, vanskeligstilte og ensomme.

Omsorgsberedskap
Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening

– Dette er en viktig påskjønnelse for alle våre frivillige som har stått på sent og tidlig det siste året. Det er en stor anerkjennelse å motta en slik pris fra en aktør med et så bredt samfunnsengasjement som Bergesenstiftelsen. På vegne av landets rundt 41 000 sanitetskvinner vil jeg få si tusen hjertelig takk, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinner Sanitetsforening.

Forskning på kvinnehelse

Styret i Bergesenstiftelsen vil også løfte frem sanitetskvinnenes bidrag til forskning på kvinnehelse. Sanitetskvinnenes arbeider for at kvinnehelse skal bli prioritert, på alle nivåer både innen utdanning, forskning og praksisfeltet. De fremmer kvinners helse og livsvilkår, både gjennom innsamling av midler til dette arbeidet, og gjennom konkrete prosjekter i samarbeid med ulike miljøer. Et eksempel er forskningsarbeid på kvinnehjertet, for å blant annet å finne ut mer om hvordan hjerteinfarkt rammer kvinner annerledes enn menn. Et annet eksempel er forskning på kvinnesykdommen endometriose, som rammer rundt 10 % av alle kvinner og er en smertefull sykdom som mellom annet kan føre til infertilitet.

Omsorgsberedskap

Bergesenstiftelsen har også tidligere støttet N.K.S. arbeid med omsorgsberedskap over hele landet. Sanitetskvinnene bidrar her i krevende situasjoner, ser det hele mennesket og gir den konkret hjelpen som kreves under kriser. Sanitetskvinnenes omsorgsberedskap gjelder både de lokale og de store nasjonale krisene, som ved skogbranner, leteaksjoner og naturkatastrofer som kvikkleireskredet på Gjerdrum i 2020.

Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening

Bergesenprisen ble delt ut for første gang i 1988, og deles ut hvert år. Prisen er blant Norges største priser til allmennyttige formål. Den karakteriseres også ved at mottaker av prisen velger ut et formål eller et prosjekt å dele en vesentlig andel av prisen med. N.K.S. styre vil de neste ukene avgjøre hvilke formål sanitetskvinnene skal dele prisen med.

Les mer om Bergesenprisen og årets prismottakere her.

Fakta Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.)

  • 41 000 medlemmer i over 600 lokalforeninger.
  • Livssyns- og politisk nøytral forening, åpen for alle.
  • Etablert i 1896. I 1898 åpnet Sanitetskvinnene sin første skole for utdanning av sykepleiere. I 1899 erklærte Sanitetskvinnene krig mot tuberkulosen. Deres arbeidsmetode var enkel og effektiv: opplysning og innsamling av midler.
  • I 1914 ble den første kontrollstasjon for mor og barn åpnet. Dette var forløperen til dagens helsestasjoner. Først i 1970 vant Sanitetskvinnene en årelang kamp, nemlig at det ble lovpålagt at helsestasjoner er en kommunal oppgave.
  • Sanitetskvinnene har hatt en sterk rolle i utviklingen og profesjonaliseringen av sykepleieryrket – en yrkesgruppe som har stått i førstelinjen under pandemien.
  • Medlemsinntekter, innsamlinger og dugnadsarbeid får den enkelte lokalforening til å «gå rundt». Det meste av arbeidet lokalforeningene er frivillig, og det er hovedsakelig ansatte i foreningens ideelle foretak/institusjoner som mottar lønn for arbeidet.