– Bergesenstiftelsens styre vil med tildelingen av Bergesenprisen 2022 anerkjenne en miljø- og solidaritetsorganisasjon som er ledende i Norge i arbeidet for en mer rettferdig og miljøvennlig fordeling av verdens ressurser. Gjennom å avdekke overforbruk og drive påvirkningsarbeid i samfunnet generelt, og spesielt overfor politikere og bedrifter, inspirerer Framtiden i våre hender til enkle og rettferdige bidrag til løsning av klima- og naturkrisen, sier Per Conradi Andersen, styreleder i Bergesenstiftelsen.

Innsats mot matsvinn

Bergesenstiftelsens styre vil spesielt fremheve Framtiden i våre henders arbeid for å redusere matsvinn. Her jobber organisasjonen på mange plan, både overfor myndigheter, virksomheter og enkeltpersoner. Blant annet har organisasjonen et større prosjekt på landets folkehøgskoler, som bidrar til at flere tusen ungdommer hvert år får mer kunnskap om og praktisk erfaring med en mer miljøvennlig hverdag. Organisasjonen arrangerer også konkurranser der bedrifter konkurrerer om å bli best på å kutte sitt eget matsvinn.

Matkurs. Foto Framtiden i våre hender

Anerkjennelse av frivillige og ansatte

– Dette er en unik anerkjennelse av det fantastiske arbeidet som alle frivillige og ansatte i Framtiden i våre hender gjør for å bremse matsvinnet i Norge. Nå kaster vi over 1200 tonn spiselig mat hver eneste dag. Hvert minutt går nesten 200 brød i søpla. Maten vi kaster hver dag fører til like store klimagassutslipp som det daglige utslippet fra over 500 000 fossile biler, og den kunne mettet over en million mennesker, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

– Verden står nå midt i en klima- og naturkrise og er på full fart inn i en global matkrise. Å motta Bergesenprisen for vår kamp mot matsvinnet føles derfor ekstra meningsfylt og viktig akkurat nå. Jeg er stolt, takknemlig og utrolig glad, sier Bakken Riise.

Bergesenprisen ble delt ut for første gang i 1988, og deles ut årlig. Prisen er blant Norges største priser til allmennyttige formål, og består av en statuett av Per Ung og et pengebeløp som i 2022 er på to millioner kroner.

Framtiden i våre hender har valgt å gi 500 000 av prisen videre til Matsentralen Norge. Matsentralen er et nettverk av åtte matsentraler, fra Tromsø i nord til Sandnes i sør, som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen, til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

– Selv om forebygging av matsvinn er det viktigste tiltaket for å redusere matsvinn, er det å redde overskuddsmat også et effektivt virkemiddel for å redusere matsvinn fra matbransjen. Matsentralen har jobbet med å redde og omfordele overskuddsmat i snart 10 år, og gjør en kjempeinnsats for et mer bærekraftig samfunn. I en tid hvor mange opplever å ikke ha råd til mat, blir jobben til Matsentralen desto viktigere, sier Anja Bakken Riise.

Les mer om Bergesenprisen og årets prismottaker her.

Matundervisning. Foto: Framtiden i våre hender

Fakta Framtiden i våre hender

  • Ca 45 000 medlemmer i 25 lokallag
  • Demokratisk styrt medlemsorganisasjon med et landsmøte som øverste organ
  • Partipolitisk og religiøst uavhengig, åpen for alle
  • Etablert i 1974, i forlengelsen av bokutgivelsen «Fremtiden i våre hender» i 1972
  • 50 år i 2022 siden boken «Fremtiden i våre hender» ble utgitt