– Bergesenstiftelsens styre vil med tildelingen av Bergesenprisen 2023 anerkjenne en idrettsutøver og en humanitær stiftelse for deres innovative arbeid med å endre betingelsene for paraidrett, og å drive forskningen fremover for parautøvere og mennesker med funksjonsnedsettelse, sier Per Conradi Andersen, styreleder i Bergesenstiftelsen.

Endre fremtiden til det bedre

Felles for begge prismottakere av Bergesenprisen 2023 er at de ikke stopper opp når de møter på store hindre og utfordringer. De jobber for å endre fremtiden til det bedre både for parautøvere og mennesker med funksjonsnedsettelse. De ønsker å finne løsninger ut fra brukernes behov, fremfor å ta utgangspunkt i utstyr og teknologi laget for funksjonsfriske.

Både Birgit Skarstein og Sunnaasstiftelsen bidrar til å introdusere ny teknologi og viten som bringer rehabiliteringsfeltet fremover. De samarbeider med ledende forskningsmiljøer i Norge for å få realisert forskning og innovasjon på et felt som historisk sett ikke har hatt høy prioritet.


- Anerkjennelse av et inkluderende samfunn

– Dette er en anerkjennelse av at et inkluderende samfunn er viktig, og en støtte til at alle fortjener å ha et aktivt og godt liv, uavhengig av fysisk funksjon, sier Birgit Skarstein.

– Godt utviklet og tilpasset utstyr fyller gapet mellom det det kroppen kan levere og hva aktiviteten krever med tradisjonelt utsyr, og gjør det lettere for flere å utøve idrett og aktivitet. Mye av utstyret som trengs finnes ikke, eller er ikke godt nok utviklet eller tilgjengelig, og dette må vi gjøre noe med. Jeg håper at den utviklingen vi har drevet kan åpne dører og gjøre terskelen lavere for at flere både kan oppleve mestring og delta i aktivitetsfellesskapet, sier Skarstein.


Verdien av faglig og erfaringsbasert kompetanse

– For Sunnaasstiftelsen er dette en strålende nyhet og en skikkelig inspirasjon i vårt arbeid for å skape bedre og mer aktive liv for personer med nedsatt funksjonsevne, sier daglig leder Marianne Holth Dybwad.

– Sunnaasstiftelsen legger stor vekt på å utvikle innovative tilbud som supplerer de offentlige helse- og omsorgstjenestene. Ved å forene helsefaglig kompetanse med erfaringsbasert kompetanse fra likepersoner, skaper vi nye tilbud innenfor aktiv rehabilitering. Bruk av ny teknologi er viktig for å bedre den enkeltes selvhjulpenhet og deltakelse på ulike arenaer i samfunnet. Alt vi gjør handler om å drive rehabiliteringsfeltet fremover slik at flere etter skade kan komme tilbake til skole, studier og arbeidsliv. Da bidrar vi til å fremme inkludering og mangfold, sier Holth Dybwad.

Bergesenprisen ble delt ut for første gang i 1988, og deles ut årlig. Prisen er blant Norges største priser til allmennyttige formål, og består av en statuett av Per Ung og et pengebeløp som i 2023 er på to millioner kroner.

Les mer om Bergesenprisen og årets prismottaker her.


Fakta Birgit Skarstein

  • Norsk paralympisk idrettsutøver og forkjemper for funksjonshemmedes rettigheter og et inkluderende samfunnsliv (34 år)
  • Vant sitt sjette VM-gull 10. september 2023
  • Har 14 VM-medaljer i roing og langrenn, og er regjerende verdensmester og verdensrekordholder i roing
  • Vant gull i Paralympics i Tokyo i 2021
  • Ble kåret til Årets Peer Gynt i 2021, Fredrikkeprisen 2021 (NKS hederspris), Egebergs ærespris i 2019 og Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver i 2022
  • Utdannet innen statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med utveksling til Krigsskolen og USAs International Visitor Leadership Programme
  • Har vært regjeringsoppnevnt medlem av Bioteknologinemnda og styremedlem i Sparebankstiftelsen DNB, Norges Skiforbund, Sunnaasstiftelsen, Unge funksjonshemmede og Stiftelsen VI
  • Er global utøverrepresentant i den Internasjonale Paralympiske Komité og en del Global Shapers, et samfunnsinitiativ underlagt World Economic Forum

  Fakta Sunnaasstiftelsen

  • Privat ideell stiftelse, etablert i 2006
  • Jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli i stand til å mestre sin livssituasjon, utvikle seg og leve gode og aktive liv
  • Landsdekkende stiftelse som supplerer det offentlige tilbudet
  • Arrangerer Brain Camp og Camp Spinal
  • Utdanner likepersoner gjennom et eget Mentorprogram