Bård Breivik-samling

Etter mange års arbeid dokumenteres nå verkene til billedkunstneren Bård Breivik.

Bård Breivik var en billedkunstner og skulptør. Breivik var mest kjent fikk sitt internasjonale gjennombrudd etter at han utstilte på Guggenheim i New York i 1982.

Bård Breivik døde 10. januar 2016. Kunsthistorikeren Jorun Veiteberg står i spissen for en gruppe som i flere år har arbeidet sammen med kunstneren om en samlet oversikt over hans liv og verk.

Det blir ingen tradisjonell biografi, snarere en omfattende dokumentasjon med flere bidragsytere som går nærmere inn i prosjekter, verk og opplevelser som har hatt betydning for han.

Bård Breivik hadde selv bygget opp en database med 10.000 fotografier innskannet.

Trykksaken skal utgis på et tysk forlag og vil foreligge på norsk og engelsk og kan bli gitt ut i flere bind. Det første bindet blir gitt ut i mars 2016. Bergesenstiftelsen er en av flere som støtter prosjektet.