Bushra Ishaq

Bokprosjekt utforsker det mangfoldige norske samfunnet.

I dagens radikaliserte situasjon konsentrerer mediene seg om de mest ytterliggående, voldelige og ekstreme muslimene, som IS, Boko Haram. Men hva mener folk flest? Det er spørsmålet Bushra Ishaq, en profilert skribent som blant annet har mottatt Fritt Ords ærespris, søker å besvare.

Bergesenstiftelsen fortsetter sin støtte til undersøkelsen og bokprosjektet til Bushra Ishaq, som dreier seg om verdikonflikten mellom muslimer og den vestlige verden, eller mer presist: Hvilke verdier kjennetegner den tause majoritet av muslimer sett i forhold til holdningen til gjennomsnittsbefolkningen i Norge. Undersøkelsen danner grunnlag for en bok, som skal publiseres før jul i 2015.

Holdningsundersøkelsene blant etniske nordmenn og muslimer inneholder en rekke viktige og interessante spørsmål der det er de anonyme representantene, majoriteten på begge sider som kommer til orde. Noe tilsvarende er aldri gjort i Norge tidligere.

Kunnskaper om holdningene til "folk flest" kan legge grunnlag for en virkelig dialog: Hvor går de eventuelle skjæringspunktene mellom majoritetsbefolkningen og muslimene i Norge? Har gruppene noe felles? Hva kan utgjøre en basis for et bærekraftig flerkulturelt samfunn? Holdningsundersøkelsene finner sted i regi av TNS Gallup og det er nedsatt en referansegruppe med forskere og andre fagfolk for prosjektet. Sammen med Fritt Ord, Stiftelsen Scheibler og Helle Bennetts Almennyttige fond har Bergesenstiftelsen finansiert holdningsundersøkelsene som bokprosjektet bygger på.