BYBI Birøkterlag

BYBI Birøkterlag motiverer til økt biologisk mangfold ved sitt engasjement for honningbier og andre pollinatorer.

Bybi Birøkterlag er et lokallag av Norges Birøkterlag som håndterer fem bigårder i Oslo med totalt 24 bifolk. De ønsker å øke rekrutteringen og opplæringen av birøktere, stimulere til økt planting av blomstrende vekster, og å formidle kunnskaper og endre holdninger i forhold til både den oppvoksende generasjon og politikerne.

Et mål er å gjøre produksjonen og dermed markedet større for norsk honning. Bakgrunnen for engasjementet er blant annet nedgangen av både røktere og honningbier de siste ti årene, der det har vært 50 prosent nedgang og en enda større tilbakegang av pollinatorer og blomsterenger.

Bergesenstiftelsen er med å støtte Bybi som nå har inngått et samarbeid med Gartneriet Bygdøy Kongsgård. Her åpnes det for publikum i løpet av 2016, der Bybi vil åpne en bigård og slynge og produsere honning i egnede lokaler.