Foto: UiO
Foto: UiO

Digital norrøn litteratur

Professor Jens Braarvig leder et digitaliseringsprosjekt som går ut på å gjøre hele den norrøne litteraturen tilgjengelig på internett.

Litteraturen publiseres via Bibliotheca Polyglotta, først brukt til å publisere The Multilingual Ibsen. Den norrøne litteraturen omfatter her Snorre Sturlasons rike forfatterskap, den lærde kristne middelalderlitteraturen og den islandske sagalitteraturen.

Denne litteraturen er selvsagt viktig for Norge og Norden, men kan også betraktes som en sentral del av den globale verdensarven. Tilsvarende sammenliknbare nasjonale litteraturer har vært tilgjengelig på internett i lang tid, og det er viktig at det foreliggende prosjektet blir fullført innen et års tid.

En tilgjengeliggjøring av disse tekstene vil være av stor betydning for forskning innen en rekke fagfelt som historie, kulturhistorie, religionshistorie, ved siden av språk- og litteraturhistorie.

For spill- og fantasygenerasjonen vi det være av interesse å få innblikk i hvor underholdningsindustriens fortellinger kommer fra, slik at de historiske røttene til nåtiden ikke mistes av syne for de oppvoksende slekter.