​Dyr i byen

Dyrenes byhistorie blir tema for en ny utstilling ved Bymuseet i Oslo.

Med utstillingen "Dyrenes byhistorie" vil Bymuseet i Oslo vise hvilke dyr som har levd og lever innenfor byens grenser, hvilken betydning dyrene har hatt for bysamfunnet og byutviklingen, og hvilket forhold byfolk har og har hatt til dyrene.

Utstillingen vil være spesielt rettet mot barn, barnefamilier og skoleelever. Gjenstander, malerier, bilder og film samt sanselige elementer som lukt, hørsel, syn, farger vil inngå i utstillingen. Man vil også finne portrettvegg med hunder og eiere (Som hunden så eieren?) og videoer hvor utvalgte personer som forteller om kjæledyret sitt. Kurator er professor emerita i kulturhistorie Liv Emma Thorsen, som har bygget opp et fagmiljø omkring ”Animal studies” ved UiO.