Per Conradi Andersen er valgt til ny styreleder i Bergesenstiftelsen. Han etterfølger Jan-Fredrik Wilhelmsen, som har vært styreleder i stiftelsen siden 2007.

Bergesenstiftelsen har som formål å fremme allmennyttige prosjekter, og støtter i hovedsak kunst, kultur og humanitære formål. Stiftelsen ble etablert i 1975, og tildeler årlig rundt 30 mill. kroner til prosjekter gjennom fire tildelingsrunder.

- Jeg vil ønske Per Conradi Andersen velkommen i Bergesenstiftelsen. Stiftelsen har gjennom de siste årene hatt en sterkt økende søknadsmengde, og har blitt en betydelig aktør innen det kulturelle og humanitære Norge. Conradi Andersen overtar en stiftelse som er svært godt rustet for også å kunne oppfylle sitt formål for fremtiden, sier styreleder Jan-Fredrik Wilhelmsen.

Per Conradi Andersen er advokat med møterett for Høyesterett og partner i Kvale Advokatfirma. Han leder Kvales prosedyreavdeling og har i tillegg særlig kompetanse innen områdene entreprise/fast eiendom, norsk kraftforsyning og immaterialrett (patenter, varemerker og kopieringssaker). Conradi Andersen sitter i styret i flere norske industribedrifter og har også erfaring fra arbeid som faller inn under Bergesenstiftelsens formål.

- Jeg ser frem til å bli nærmere kjent med Bergesenstiftelsen. Stiftelsen har et meningsfullt formål, og viktige oppgaver innen kultur og humanitært arbeid i Norge. Sammen med ny daglig ledelse blir det spennende å videreutvikle stiftelsen i den utfordrende tiden vi er inne i for de aktørene vi støtter gjennom tildelinger, priser og øvrig samarbeid, sier Per Conradi Andersen.

Conradi Andersen vil allerede nå følge stiftelsens arbeid, men tiltrer formelt styreledervervet i Bergesenstiftelsen 1. juni.

Kontaktopplysninger:
Per Conradi Andersen
Påtroppende styreleder, Bergesenstiftelsen
+ 47 918 65 672
pca@kvale.no

Jan-Fredrik Wilhelmsen
Styreleder, Bergesenstiftelsen
+47 905 39 400
jfw@advokatw.no