Følger hjertepasienter med app

Forskningsprosjekt kombinerer IT-løsninger og menneskelig kontakt.

LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke), Oslo Universitetssykehus, Helse Sør-Øst og Folkehelseinstituttet står bak en studie som skal utvikle og teste effekten av en interaktiv applikasjon (app) som skal bedre oppfølgingen til pasienter etter utblokking av tette hjerteårer (Percutaneous Coronary Intervention, PCI).

I Norge blir over 12000 pasienter årlig utskrevet fra sykehus etter PCI-behandling. Felles for pasientene er rask behandling og kort sykehusopphold. Mange pasienter oppfatter utblokkingen som en "quick-fix": de føler seg umiddelbart reparert og friske igjen, men mangler kunnskap, forståelse og motivasjon for oppfølging av helse og livsstil. Samtidig krever alvorlig, kronisk hjertesykdom livslang egeninnsats og riktig bruk av medisiner for å begrense utvikling av åreforkalkningsprosessen som kan føre til blodpropp og nye hjertehendelser. For mange pasienter kommer sykehusinnleggelsen brått på; enten som følge av akutt hjerteinfarkt, forverring av symptomer eller fordi brystsmerter, tung pust eller andre symptomer gir mistanke om hjertesykdom. Pasientgruppen har derfor stort behov for tidlig og tett oppfølging av livsstil.

Appen er et nytt samvalg- og behandlingssystem som gjør det mulig å kommunisere direkte mellom pasient og helsepersonell. PCI-APPen inneholder en kunnskapsbasert verktøykasse med lenker til helseinformasjon og kontakt til for eksempel fastlege, Lærings- og mestringssenter, Frisklivssentraler og lokale LHL-grupper. Appen tilpasses hver pasient individuelt og bistår i oppfølgingen av risiko- og livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet og stressmestring, hjertemedisiner og røykeslutt. PCI-APPen gir pasienten mulighet til å ta aktiv del i oppfølging av egen helse etter PCI, med umiddelbare tilbakemeldinger på oppnådde mål og meldinger om behov for aktiviteter i oppfølgingen 30 dager etter utskrivelse fra sykehus. Studien følger pasientene med spørreskjema over ett år.

I dag består oppfølgingen av PCI-pasienter av sporadiske møter med fastlege. Det er ingen standard for rutinemessige kontroller på sykehuset etter utskrivelse. Flere kommuner har gruppebaserte kurs for hjertepasienter, men disse starter gjerne mange uker etter behandlingen og få pasienter deltar i organisert hjerterehabilitering.

Forskningsprosjektet ønsker å ta i bruk ny teknologi med IT-løsninger som kombinerer menneskelig kontakt til en av de største gruppene hjertepasienter. Målet er at pasienten ved å bruke PCI-APPen som utvikles for smarttelefon, nettbrett og PC, skal få kunnskap og motivasjon til å ta gode valg, endre livsstil og bidra til å mestre sin nye livssituasjon.

PCI-appen vil bli utprøvd, evaluert og studert effekten av i et doktorgradsprosjekt som er forankret i et bredt tverrfaglig forskningsteam fra LHL, OUS, UiO, England, NTNU, Helse Sør-Øst og Folkehelseinstituttet i tett samarbeid med brukere.