Guttas Campus

Guttas Campus er et prosjekt som gir ekstra læringsinnsats til gutter som går i niende og tiende klasse.

Prosjektet er inspirert av og samarbeider med det danske prosjektet ”Drengeakademiet”, som har over fem års erfaring med dette arbeidet. ”Drengeakademiet” deler sine erfaringer og kompetanse til Guttas Campus, og kan selv vise til gode resultater. På Guttas Campus går gutter gjennom en 14 dagers intensiv læringscamp, der de får undervisning i lesing, regning og skriving. I sommer vil 35 gutter delta for første gang i dette prosjektet, som holdes på Hadeland Folkehøyskole. Her legges det vekt på både sosial og faglig læring som gjør deltakerne klare for overgangen til videregående skole.