Film om "Skrik"

"Skrik" har fascinert verden siden 1893.

Den norske filmskaperen Arne Steckmest har alliert seg med en stor gruppe Munch-kjennere i inn- og utland når han produserer en dokumentarfilm om ”Skrik”.

Knapt noe annet enkeltbilde fra den moderne verden har en så dramatisk historie som "Skrik". "Skrik" har blant annet vært stjålet to ganger. Det ble reddet og gjemt i Berlin i 1933 i frykt for nazistenes herjinger, og solgt for 119,9 millioner dollar i New York i 2012. Maleriet er et ikon innenfor moderne kunst og ett av verdens mest reproduserte bilder.

Én av versjonene av Skrik ble funnet på Ekely etter Munchs død i 1944. Hans etterlatte arbeider omfattet da 1006 malerier, 15391 trykk, 443 akvareller og tegninger, et uspesifisert antall skisser, samt 6 skulpturer.

Nytt materiale kaster lys over nazistenes angrep på moderne kunst som ”degenerert” og redningsaksjonen i Universitetets aula i 1940, da konservator Ole D. Haug ved Nasjonalgalleriet skar Munchs bilder ut av lerretene og fikk reddet dem fra okkupantene.

Filmen om "Skrik" bygger på Munchs egne tekster, fotografier og kunstverk og materiale fra diverse norske og utenlandske arkiver. Den forteller historien om de fem versjonene av verket og er en reise gjennom modernismen fra 1860 til 1945, en reise som sammenfaller med Munchs eget liv. Filmen har locations i Oslo, Paris, Berlin og New York og ønsker å fortelle en historie utenom det vanlige om kunstnerens unike skaperkraft, men også om hans store talent for å skaffe seg forbindelser og støttespillere når arbeidene skulle markedsføres og selges.