Folkefortellinger på Oslohistorie.no

Oslohistorie.no gir deg folkefortellinger om familieliv, arbeid og offentlig debatt.

Gunnar Bolstad er historiker og driver det interessante nettstedet Oslohistorie.no. Han samarbeider med Fortidsminneforeningen, Oslo Byes vel, Riksantikvaren, Oslo Bymuseum og en rekke historielag i Oslo og omegn. På Oslohistorie.no fortelles historier om Oslo, blant annet folkefortellinger om familieliv, yrkesliv, næringsutvikling og offentlig debatt. Nettstedet forteller historier med et interessant perspektiv der man kommer nær mennesker og hendelser. Oslohistorie.no er en god plattform for de som er interessert i slektsforskning, familiehistorie og enkeltmenneskers historie og sosiale bakgrunn.