Gjennom prosjektet Fossilfri 2030 skal minst 5000 barn få en tryggere sykkel, bli tryggere syklister, og ha lært mer om hvorfor sykling er et godt miljøvalg.

Pedalen Kirkens Bymisjon, Inspiria Science Center og Viken fylkeskommune hadde et pilotprosjekt i 2020. De erfarte at når barn og unge sykler til skole og fritidsaktiviteter så bidrar det til å redusere mengden bilkjøring umiddelbart. Samtidig jobber prosjektet også for å ha en langtidseffekt, og vil legge til rette for at barna får inspirasjon og kunnskap nok til å beholde sykkelvanen inn i ungdomstiden og voksen alder. Sykkel eller elsykkel i stedet for moped og bil vil gjøre en stor forskjell for byene og tettstedene som er med i prosjektet i Viken.

Tildelingen fra Bergesenstiftelsen går til selve gjennomføringen av sykkeldagene på de 100 skolene, der to pedagoger, og to sykkelreparatører møter skolebarna, og de også får gratis reparasjon av bremser, vaiere, og annet materiell til sykkelreparasjonen.

Sykkeldag

Før sykkeldagen får også skolene tilsendt undervisningsmateriell som de kan bruke til forberedelser. Dette er knyttet opp til læreplanmålene. Om morgenen på sykkeldagen ankommer Pedalen og Inspiria og setter opp det rullende sykkelverkstedet og sykkelløype med ulike poster i skolegården. Når elevene kommer har de med sykler, og setter dem på anvist plass. Der går Pedalen over syklene og sjekker dem, og begynner å gjennomføre service og reparasjoner. De sjekker bremser, gir, reflekser og lys, strammer, pumper og smører. Der det er behov for nye bremseklosser og vaiere skiftes dette.

Samtidig samarbeider lærerne og pedagogene fra Inspiria om å gi elevene et godt undervisningstilbud, med poster hvor de kan være i aktivitet og trene på sykkelferdigheter, poster hvor de kan lære å ta vare på egen sykkel, og poster hvor de kan lære om klima og miljø. I etterkant av sykkeldagen kan skolen benytte tilsendt materiell for etterarbeid, og det blir gjennomført en undersøkelse for å få tilbakemeldinger på opplegget.

Prosjektet har også en utpreget sosial profil. Det er stor forskjell på tilstanden på syklene på de ulike skolene, og prosjektet prøver å prioritere skolene hvor vi vet det er ekstra stort behov, blant annet i de delene av tidligere Østfold med størst andel barnefattigdom.