Fotografihuset

Verdensarena for fotografi i Oslo.

Over 600 personer fra hele det norske foto-miljøet står bak satsningen Fotografihuset. Både profesjonelle fotografer og amatører, samlere og andre interesserte er engasjert i arbeidet for å skape en verdensarena for fotografi i Oslo.

Målet å skape en pulserende møteplass fylt med aktiviteter fra morgen til kveld, med fotografiet i sentrum, tilsvarende det man finner i andre hovedsteder i Europa, som Fotografiska i Stockholm, og fotografihusene i Helsinki og Berlin. Fotografihuset skal stimulere til kunnskapsproduksjon, kritisk tenkning og debatt rundt ulike fotografiske uttrykksformer.