Fotografihuset AS

Målet er å etablere og drive et nasjonalt fotografihus i Oslo.

Fotografihuset AS ble etablert i 2014 med et samlet fotomiljø i ryggen. Fotografihuset skal etableres som et spleiselag mellom stat, kommune og private aktører, og ambisjonen er drift uten offentlig støtte. Blant de private støttespillerne finner man Fritt Ord, Christen Sveaas, Bergesenstiftelsen, Sparebankstiftelsen, Foto-Norge, Stiftelsen SE og Japan Foto.

Etableringen av Fotografihuset AS er resultatet av et langvarig, felles ønske om å etablere et nasjonalt samlingspunkt for fotografi i Oslo. Fotografiet er den største og raskest voksende kulturformen, og Fotografihuset tar sikte på å forvalte denne kulturen.


Fotografihuset skal styrke kunnskapen om og formidlingen av fotografiet, og bidra til dialog og debatt om fotografiet. Det skal arrangeres utstillinger, seminarer, workshops, barne- og ungdomsaktiviteter og annen virksomhet som inspirerer til økt interesse for nasjonalt og internasjonalt fotografi.