Friby for forfattere

PEN-klubben Norge har ansvar for oppfølging av fribyforfatterne, det vil si skribenter og kunstnere som trenger beskyttelse på grunn av manglende ytringsfrihet i landene de kommer fra.

I Norge er det i dag 50 fribyforfattere (forfattere, journalister og kunstnere) fra over 20 land. De får beskyttelse gjennom det internasjonale fribynettverket ICORN og er midlertidig bosatt i 14 byer i Norge.

Gjennom å være aktive i offentligheten, utsetter fribyforfatterne seg for makthavernes reaksjoner, og mange av dem har vært forfulgt og truet med drap.

I 2013 ble det opprettet en stilling som fribykoordinator som UD finansierte i 2014, 2015 og halve 2016. Stillingen omfatter kontakt med litteraturhus, bibliotek, offentlige myndigheter, asylmottak, høyskoler, videregående skoler, kontakt med medier, forlag og oppfølging av den enkelte fribyforfatter mer individuelt.


Bergesenstiftelsen støtter finansieringen av denne stillingen sammen med UD, Unesco og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.