Friluftssykehus i Oslo

Friluftssykehus åpnes for ro og avkobling ved Rikshospitalet.

Friluftssykehuset skal være et sted der pasienter, særlig barn, kan være sammen med familie og venner, eller være litt alene. Dette er hytter som plasseres i naturen i nærheten av sykehus. De er designet slik at det er egnet å ivareta pasientens fysiske helse. Her får man en pause fra overfylte pauserom, urolige sykeværelser og korridorer. Ikke minst syke barn vil kunne ha glede av friluftssykehuset til lek, avkobling og samtaler. Det første friluftssykehuset skal stå ferdig i skogen rett utenfor Rikshospitalet i Oslo. Friluftssykehusene er tegnet av Snøhetta Arkitekter. Prosjektet kommer også til flere andre norske byer. Bergesenstiftelsen støtter Stiftelsen Friluftssykehuset slik at de kan ferdigstille pilotprosjektet.