Friluftssykehuset

Åpner flere hytter for pasienter og pårørende.

Friluftssykehuset er en stiftelse som jobber for at pasienter, da særlig barn, og deres pårørende skal få muligheten til å skape gode minner i en tøff hverdag. Naturbaserte sanseinntrykk, mestringsopplevelser og trygge medmenneskelige erfaringer har en positiv innvirkning på sykdomsmestringen. Dette muliggjøres ved å skape møteplasser utenfor sykehusets vegger og gjøre naturopplevelser tilgjengelig for alle sykdomsgrupper.

Hyttene skaper en frisone der man får pusterom og avbrekk fra en stressende sykehushverdag. De er designet av Snøhetta og plasseres nær sykehus, men i naturlige omgivelser. Til nå finnes de i Oslo og Kristiansand, med flere prosjekter for tur både i Norge og i utlandet.