Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med 42 000 medlemmer fordelt på 620 lokalforeninger. Sanitetskvinnene har 3000 beredskapsfrivillige som stiller opp når krisen rammer. De har lokalkunnskap, omsorgserfaring og engasjement. De arbeider for å være de ekstra hendene når de uønskede hendelsene oppstår.

I 2020 fikk sanitetskvinnene støtte av Bergesenstiftelsen til kompetanseheving av sine frivillige i hele Norge, og nødvendig utstyr for gjennomføring av aktiviteter. I september 2021 ble organisasjonen tildelt Bergesenprisen, og under Frivillighetens dag 5. desember 2021 mottok sanitetskvinnene Frivillighetsprisen 2021. De fikk prisen for sin omsorgsberedskap og frivillige innsats i vaksinasjonsprogrammet under koronapandemien.

Frivillighetens dag markerte også åpningen av Frivillighetens år 2022.

Markering over hele landet

I Frivillighetens år 2022 inviteres alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten. Et mål er å øke kjennskapen til den frivillige innsatsen over hele landet, og også få flere med.

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Les mer om Frivillighetens år her.

Har du et godt prosjekt innen det humanitære feltet?

Bergesenstiftelsens grunnlegger Sigval Bergesen fremhevet at det er enkeltmenneskers innsats og engasjement som fører samfunnet fremover. Stiftelsen har siden opprettelsen i 1975 støttet en rekke prosjekter innen frivilligheten i det humanitære feltet. Felles for prosjektene er at de skal være samfunnsnyttige og komme mange til gode.

Eksempler på organisasjoner og lag som har mottatt støtte er Frelsesarmeen, Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Fransiskushjelpen, Blå Kors, Redningsselskapet, Idretten skaper sjanser med flere. Se gjerne vårt tildelingsarkiv de siste årene for inspirasjon.

Neste søknadsfrist er fredag 4. februar klokken 12. Husk å søke i god tid for aktivitet som skal gjennomføres i 2022, da stiftelsen ikke støtter prosjekter etterskuddsvis.

(Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening)