Foto: Handelsbladet
Foto: Handelsbladet

Geitmyra Matkultursenter for Barn

Matkurs med fokus på mestring og sosial inkludering.

Geitmyra Matkultursenter for Barn har i flere år jobbet med undervisning og mataktiviteter for barn og unge. De har god erfaring med å utvikle spesielt tilrettelagte kurs. Senterets mål er å spre inspirasjon og kunnskap om mat, smaker, råvarer og råvareopprinnelse til så mange barn som mulig.

Målet er at barn skal få oppleve gleden ved å lage og spise mat som gjør dem godt. Barn som kommer til senteret får en gårdsopplevelse med høner og kjøkkenhage, og det holdes kurs for barnehager, spedbarnsforeldre, skoler, familier med barn, Utdanningsetaten og flere.

I slutten av september 2015 arrangerte senteret weekend-tilbudet ”Syrisk Familiemiddag” sammen med Redd Barna. Hit kom barn og barnefamilier fra asylmottak i Oslo kommune, Torshov, og Refstad i tillegg fra Hvalstad, Hobøl og Dikemark.

Behovet var så stort at Matkultursenteret nå ønsker å tilby et mer omfattende matkurs for å bidra til mestringsfølelse og sosial inkludering for mindreårige asylsøkere og familier på mottak i Oslo og områder rundt.

Kurset innebærer at 15 ungdommer deltar på hver sin kursrekke med tre kurs. De første to kursene holdes på Geitmyra, og det tredje på mottaket der deltakerne lager fellesmiddag for de andre beboerne.

Matkurset er inspirert fra liknende initiativ i København og Berlin som har hatt stor suksess.