Goksøyr og Martens

Dottera er et teaterstykke om en hverdag som ikke fungerer.

Hvordan er det å være stemor når hverdagen ikke fungerer? Er det på tide at vi begynner å snakke om den moderne nyfamilien som noe annet enn et sjarmerende kaos? Kan det tenkes at vi skal kunne si at det er vanskelig å bli glad i et barn som ikke er ditt og at en barndom og ungdomstid på konstant flyttefot koster?

Dette er noen av problemstillingene det settes lys på under Goksøyr og Martens nye teaterstykke.

Goksøyr og Martens går nye teaterveier, og ved hjelp av en undersøkende og journalistisk metode kommer de tett inn på menneskers daglige liv. De skaper teater som befinner seg i grenselandet mellom det individuelle og det sosiale rommet. Duoen bruker originale løsninger både sceneteknisk og scenografisk, med blant annet bruk av høretelefoner, og perspektiver som utvider teaterrommet og bringer oss tettere på virkeligheten.