Grønn idrett

Bislett Games vil bli verdens mest bærekraftige internasjonale idrettsarrangement.

Bislett Alliansen er en sammenslutning av de tre Oslo-idrettslagene BUL, Tjalve og Vidar. Alliansen har siden 1966 arrangert Bislett Games, som er Norges største internasjonale idrettsarrangement, med TV-overføring til 161 land. Arrangementet befinner seg i øverste divisjon blant friidretts-stevnene i verden, IAAF, Diamonds League, og sammen med 13 andre arrangører organiseres disse lekene på fire kontinenter.

Nå vil Alliansen bli bærekraftig.

Dette skal skje:

A) Bislett Stadion skal Miljøfyrtårn-sertifiseres

B) Bislett Games skal gjennomføres i tråd med den internasjonale standarden for bærekraftige arrangementer, ISO 20121

C) Der det er mulig skal man utfase fly og velge bærekraftige transportløsninger som tog og trikk. Ved å legge stevnene i Oslo og Stockholm til samme helg, blir det mulig for deltakerne å ta tog mellom arrangørbyene.

D) Deltakerne skal bo på det miljøfyrtårnsertifiserte Thon Hotell Opera

E) Avfall fra arrangementet og på stadion gjennom hele året skal kildesorteres.

F) Bislett skal bli en arena for bærekraftige bedrifter, og samarbeide med Zero om å arrangere et internasjonalt seminar om grønn energi og gjenvinning i forbindelse med lekene.

Bislett Games ønsker å være et utstillingsvindu for Oslos ambisjoner om å være en bærekraftig og moderne by. All aktivitet på arenaen året rundt skal heretter i størst mulig grad være miljøvennlig og bærekraftig.

Bergesenstiftelsen støtter både miljøfyrtårnsertifisering og ISO-sertifiseringen, spesifikke miljøtiltak knyttet til Bislett Games og kartlegging og iverksetting av miljøtiltak internt i organisasjonen i et helårsperspektiv.