Grønnere Bislett Stadion

Bislett Alliansen satser for fullt på et grønnere og mer klimavennlig Bislett Stadion.

Bislett Alliansen, som består av idrettslagene BUL, Tjalve og Vidar, har tatt steget mot en grønnere Bislett Stadion. Bislett Alliansen satser fullt på det grønne skiftet, der Oslo Bislett Games og andre arrangementer skal være mer klimavennlige. Dette innebærer færre reiser med fossilfrie transportmidler for utøvere, og all energi som leveres til Bislett stadion kommer fra fornybare kilder. Bislett Alliansen skal føre det grønne skiftet videre med mer fokus på nullutslippstransport for deltakere og besøkende, og fokusere på kildesortering og gjenvinning. Bislett Stadion vil være et eksempel på Oslo som en moderne og bærekraftig by, og et fyrtårn i arbeidet med miljø ved idrettsanlegg i Oslo og internasjonalt.