"Arkivet"

Guttorm Guttormsgaards «Arkivet» er en samling kunstgjenstander helt utenom det vanlige.

Guttormsgaards arkiv rommer en stor samling av billedkunst, sjeldne bøker og andre grafiske produkter. Men like viktig er samlingen kulturhistoriske gjenstander, hvor kriteriene for hva som er kunst overhodet ikke følger tradisjonelle kunsthistoriske kategoriseringer. Samlingen kan ses som et «personlig museum» over Guttormsgaards teft for ukjente og uvante sammenhenger, og inneholder alt fra svært verdifulle enkeltobjekter til tilsynelatende dagligdagse, verdiløse ting, som en smeltet plastbit. Flere av gjenstandene er laget av russiske krigsfanger i Nord-Norge under annen verdenskrig.

Bergesenstiftelsen støtter arbeidet med å registrere og digitalisere samlingen med kr. 450 000. Dette arbeidet må gjennomføres før offentlige myndigheter kan overta driften av «Arkivet».

Guttorm Guttormsgaard (f. 1938) har utført en rekke offentlige utsmykninger: figurer på glasurmalt teglstensfasade til Oslo Spektrum (1988–94), labyrint og lysbasseng ved Universitetsplassen i Tromsø (1989–91), elektronisk veggfrise til den norske paviljongen på Verdensutstillingen i Sevilla (1991), portal i glasert murstein til Ål kulturhus (1993), figurer i rustfritt stål og granittgulv ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen (1994), 75 blyglassvinduer til Ernæringsinstituttet på Blindern (1995), teglstensfasade til Studentsamskipnadens idrettsbygg, Universitetet i Oslo (1996) og glassmaleri i fondvegg til Vardåsen skole, Asker (1996). Har også utført en rekke bokillustrasjoner. Guttormsgaard har undervist ved Arkitekthøgskolen i Oslo 1967–73, vært professor for grafikklinjen ved Statens Kunstakademi fra 1980, og rektor 1983–84.