Helsehjelp til papirløse

Helsehjelp til papirløse er en frivillig organisasjon som gir helsehjelp til personer uten lovlig opphold i Norge.

Etter loven har papirløse migranter bare krav på akutt helsehjelp når behandling er nødvendig innen tre uker. Vegring mot å oppsøke medisinsk hjelp fører ofte til at vanlige, milde plager utvikler seg til alvorlige diagnoser og spredning av smittsomme sykdommer. Helsehjelp til papirløse i Bergen drives som et formidlingstilbud der pasientene blir koblet til et nettverk av leger, psykologer og sykepleiere. Sammen med tolker danner disse til sammen 60 frivillige, som stiller opp uten vederlag. Helsehjelp til papirløse samarbeider med Norsk Folkehjelp Bergen.

Helsetilbudet støttes av Bergesenstiftelsen med kr. 150 000. Pengene skal gå til å utruste organisasjonens kontor så det kan gjennomføre de samme tester som et vanlig fastlegekontor.