​Hest som terapi

Bergesenstiftelsen støtter terapitilbudet til Oslo Universitetssykehus, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling.

Sykehuset har egen stall og disponerer fem hester og rideterapeuter. Pasientene som kommer med i Stallen-programmet jobber sammen med hest og terapeut i et strukturert program.

Både i USA og Europa er det en voksende interesse for bruk av hest i behandling av rusmiddelmisbrukere, og Stallen anses for å være en ledende institusjon på dette feltet, både når det gjelder forskning og praksis. Stallen ønsker nå å bygge opp et internasjonalt nettverk med de beste aktørene innenfor hesteassistert terapi. Et utvekslingsprogram skal inneholde kursvirksomhet, forskningsbasert kompetanseheving og videreutvikling av nettverket. Programmet får navnet ”The Bergesen Foundation program for excellence in equine-assisted therapy" og er tenkt gjennomført i årene 2018, 2019 og 2020.