​Inger Sitter-katalog

Inger Sitter var en av Norges mest kjente kunstnere. Nå kommer katalogen over hennes grafiske produksjon.

En komplett katalog over Inger Sitters (1929 - 2015) grafiske produksjon er målet for samarbeidet mellom mellom Inger Sitters datter Gro Nesjar, forlaget Orfeus og Kunstverket galleri.

En slik samling foreligger ikke i dag, og tanken er at katalogen skal foreligge til hennes minneutstilling i februar 2016.

Galleriet Kunstverket skriver om Inger Sitter på sine nettsider: 

Som en av våre tidligste modernister, har Inger Sitter vært med på å flytte grenser for det moderne kunstbegrepet her til lands, og hun har med sine mange utenlandsopphold vært med på å gi det norske kunstmiljøet impulser fra utlandet.

Av sin generasjon, den første etterkrigsgenerasjonen, var Inger Sitter utvilsomt den som har vist størst evne til fornyelse og utvikling av nye sider ved seg selv og sitt talent. Hun ble tatt opp som student ved Statens Kunstakademi som 16 åring, og debuterte på Høstutstillingen 19 år gammel i 1948. Uttrykket var da figurativt, men under oppholdet hos S.W. Hayter i Paris fra 1954 mottok Inger Sitter avgjørende impulser i retning av nonfigurativ billedkunst. Den første perioden var preget av fast kubistisk påvirkning, men senere forsvant dette til fordel for en friere komposisjon. I sin uttrykksform var Inger Sitter nonfigurativ. Men bak hennes nonfigurative form ligger hele tiden en opplevelse av den ytre, synlige virkeligheten som av og til bryter inn i bildet eller relieffet med voldsom kraft, med assosiasjoner til organiske former og vekst, til naturens døde steinformer, fjell og svaberg, eller til luftens og værets gang gjennom naturen.

Inger Sitter er kjent for store monumentale utsmykninger, og de er det blitt mange av fra utsmykningen i Regjeringsbygget i Oslo i 1957-58 til hennes siste utsmykning i marmor på den nylig sjøsatte S/S Vision of the Seas (RCCL). Ved siden av arbeidene i store formater har Inger Sitter vært en produktiv grafiker.

I Norge høstet Inger Sitter stadig fornyet anerkjennelse, og i januar 1998 ble hun slått til Ridder av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin viktige rolle i norsk kunstliv. I 2010 ble Inger Sitter forfremmet til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. I 2011 ble Inger Sitter tildelt Norsk Kulturråds Ærespris, og i juryens begrunnelse stod det bl.a. “Inger Sitter er Norges største nålevende kvinnelige billedkunstner. Som en av våre tidligste modernister har hun vært med på å flytte grenser for det moderne kunstbegrep i Norge."