Innovativ Amalie Skram-biografi

Den nye Amalie Skram-biografien blir et nyskapende prosjekt både i form og innhold.

Spartacus Forlag er initiativtaker til den nyskapende biografien. På forfattersiden har de med seg Merethe Morken Andersen, prisbelønnet skjønnlitterær forfatter, tidligere forlagsredaktør og nå amanuensis i litterær sakprosa på Universitetet i Oslo. Biografien skal være grenseoverskridende i form, og komme ut delvis i bokform, delvis som nettsted. I tillegg vil den vil ta i bruk fortellergrep som er helt nye i biografisjangeren, ved å pendle mellom det faktabaserte objektive til det intuitivt baserte subjektive.

Amalie Skram er en norsk forfatter, født 22.august 1846 og død 15. mars 1905. Hun ga ut til sammen cirka 20 verk (romaner, noveller, skuespill). Det mest kjente av disse er Hellemyrsfolket.

Amalie Skram var opptatt av hvordan de sosiale forholdene vi lever i former oss som mennesker; av klasseskiller, kvinneundertrykkelse og dobbeltmoral. Hun var også opptatt av hvor prisgitt barn er sine foreldre, og hvordan barneoppdragelsen bidrar til å opprettholde kjønnsrollemønsteret i samfunnet.