Bergesenstiftelsen er en allmennyttig stiftelse som tildeler støtte til kulturelle og humanitære prosjekter i Norge. Vi har fire åpne søknadsrunder i året, og mottar ca. 1000 søknader. Vi utdeler også Bergesenprisen årlig - en av Norges største priser til allmennyttig arbeid, og initierer samarbeid med aktører innen det kulturelle og humanitære feltet. Vår administrasjon på to årsverk holder til i Oslo, og vi har ledig et heltids vikariat for medarbeider i foreldrepermisjon, i ett år fra ca. 15. mars 2022.

Er du kandidaten vi ser etter?

Vi ser etter en hyggelig, strukturert, analytisk og handlekraftig person med høy arbeidskapasitet, og evne til å arbeide både systematisk og selvstendig med mange prosjekter samtidig.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

  • Dialog med og oppfølging av søkere
  • Søknadsbehandling og søknadsstatistikk
  • Arbeid knyttet til nettsider og kommunikasjon
  • Andre aktiviteter i stiftelsen, inkl. prisutdelingsarrangement og utviklingsprosjekter

Vi ønsker søkere med høyere utdanning og minimum 3-5 års arbeidserfaring, gjerne fra administrativt arbeid, kommunikasjonsarbeid og/eller annet relevant arbeid knyttet til det humanitære eller kulturelle feltet. Vi bruker Microsoft 365 som arbeidsverktøy, egen søknadsportal/Insight Grants som søknadsbehandlingssystem, InDesign og publiseringssystemet Craft. Det er en fordel om du er en erfaren bruker av programmene i Office-pakken (minimum Excel, Word, Teams, Outlook). Du vil få opplæring i søknadsbehandling i vår digitale søknadportal. Du må beherske godt norsk og engelsk muntlig og skriftlig, og du må ha god kjennskap til norsk samfunns- og kulturliv.

Vi tilbyr motiverende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en samfunnsengasjert stiftelse. Vi har godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid, kontor på Bergehus i Oslo med kantine- og treningsfasiliteter. Vi er sertifisert Miljøfyrtårn-virksomhet, og legger vekt på god drift av stiftelsen i tråd med sertifiseringskriteriene. Lønn og tiltredelse etter avtale.

Kort søknad og CV sendes som pdf til daglig leder Karianne Bjellås Gilje på kbg@bergesenstiftelsen.no så snart som mulig, og senest innen onsdag 5. januar 2022 kl. 15.00.

Hvis du har spørsmål om stillingen, bruk samme e-postadresse. Du finner mer informasjon om stiftelsen, og om våre tildelinger og aktiviteter, her på nettsidene våre.

Velkommen som søker!