Katalog over Munchs tegninger

Bergesenstiftelsen har gitt 12 mill. kroner til Munchmuséet øremerket en katalog over Edvard Munchs 7500 tegninger og skisser, og digitalisering og publisering av Edvard Munchs billedarkiv for offentligheten.

MUNCHMUSÉET forvalter ca. 2/3 av Edvard Munchs arbeider og har sannsynligvis verdens største monografiske samling, dvs. 28.000 verk.

Av disse utgjør maleriene ca. 1.300 arbeider, grafikken ca. 18.000 grafiske blad og tegningene ca. 7.500 pluss et stort antall skisser. I tillegg kommer andre museumsobjekter som arbeidsredskaper, litografiske steiner, Munchs bibliotek, utstillingsoversikter, presseklipp, 1.5000 tekstsider, brev osv. Bevilgningen fra Bergesenstiftelsen vil gjøre det mulig å produsere en komplett, illustrert katalog - en oevrekatalog - over kunstnerens tegninger og skisser. En slik katalog har aldri eksistert tidligere, i motsetning til kataloger over maleriene (2008) og grafikken 2001). I Edvard Munchs tilfelle vil det være av særlig stor interesse å få samlet tegninger og skisser fordi svært mange av hans senere motiver først så dagens lys nettopp i denne formen, og tegningene har så langt ikke vært tilgjengelig for et bredt publikum. I en slik katalog vil hvert verk være representert med illustrasjon og tittel samt opplysninger om datering, mål, teknikk, medium, registreringsnummer, påskrifter, motivtyper, utstillingshistorikk, proveniens og liknende.

Prosjektet er beregnet å ta tre år og vil munne ut i en nettpublisering av samtlige av Munchs tegninger og skisser, en rikt illustrert katalog og en stor utstilling av dette materialet i Munchmuséet.

Bevilgningen vil også finansiere en digitalisering av billedarkivet som omfatter alle kunstverkene, fotografier og annet som har relevans for offentligheten. Billeddatabasen skal gjøres tilgjengelig via et grensesnitt for faste og mobile internettplattformer og være til disposisjon for alle som ønsker å benytte Munchs verk i forsknings-, presse- eller annet øyemed. Bevilgningen på kr. 12 millioner vil bli utbetalt over tre år.