Prosjektet Klimakorrespondent i Brussel har som mål å heve allmennhetens innsikt i hvordan EU-prosesser og beslutninger på klima- og energiområdet påvirker det norske samfunnet. Korrespondenten vil også følge norske myndigheter og andre aktørers aktiviteter overfor EU-institusjonene med et kritisk blikk.

Norsk klimastiftelses nettavis Energi og Klima har engasjert Alf Ole Ask, mangeårig journalist i Aftenposten, som klimakorrespondent i Brussel. Ask skal også levere stoff til Norsk klimastiftelses egne nettsider, samt være en mulig ressurs for andre norske redaktørstyrte medier.

Les mer om prosjektet her.

Prosjektet støttes av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesenstiftelsen.