Miljøstiftelsen ZERO er Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som ble stiftet i 2002 av en gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona. ZERO jobber for at alle skal kunne gjøre en forskjell i klimasaken og bli en del av løsningen. De fikk i juni 2020, sammen med eventbyrået JCP og Kommunikasjonsforeningen, støtte fra Bergesenstiftelsen til å bygge en ressursbank og foredragsserie for å hjelpe arrangementsbransjen til å holde klimavennlige arrangementer. Prosjektet skal gi informasjon om konkrete tiltak, og en oversikt over klimasmarte leverandører og produkter.

Initiativtakerne ønsker å jobbe for at arrangører fremover lettere kan velge klimasmarte løsninger for sine arrangementer, og slik redusere sin negative miljøpåvirkning og sine utslipp. Informasjonen skal først og fremst formidles digitalt, og samles på et felles domene hvor fakta og informasjon, forklarende infografikk, sjekklister, videoforedrag, arrangementskalender og guider skal ligge åpent og tilgjengelig for alle.

Turi Pettersen, Senior Consultant, Strategy & Operations, Deloitte (t.v), Karoline Petersen, Miljørådgiver, OBOS Eiendom AS og Ida Pernille Hatlebrekke, CEO og co-founder, FOLK Oslo.