Kloden

Forprosjektet Kloden vil legge grunnen for en nasjonal scene for barn og unge i Norge.

Prosjektet er startet og styres av Norsk Scenekunstbruk, som formidler scenekunst til barn og unge i hele landet, ikke minst gjennom ordningen Den kulturelle skolesekken. 

Norge har ennå ikke en egen nasjonal scene for barn og unge. Det eksisterer heller ikke en permanent faglig arena for dette kunstfeltet. Norsk Scenekunstbruk arbeider for mangfold og kvalitet i scenekunsten og for at scenekunst skal nå ut til hele landet.

Initiativtakerne ønsker å lage et sted som formidler scenekunst av høy kvalitet hele året samtidig som de unge, kunstnere og fagfolk får tid og rom til å utforske og utvikle denne kunstformen. Interessen for prosjektet er stor, både hos Oslo kommune og hos potensielle samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forprosjektet skal munne ut i en rapport som skisserer mulige løsninger innen samarbeid, innhold, organisering, finansiering, lokalisering, fysisk utforming og eierskap.