Kompani Lerkefalk

Kompani Lerkefalk bruker teater for å gi publikum innsikt i temaer som er vanskelige å snakke om, som for eksempel vold i nære relasjoner.

Kompani Lerkefalk er et teaterkompani basert i Akershus/Oslo, etablert i 2010 med Thale Tornes som kunstnerisk og daglig leder. Kompaniet bruker profesjonelle kunstnerne til å delta i prosjektene sine, og samarbeider med organisasjoner og fagfolk som er eksperter på temaene de tar opp.

I Kompani Lerkefalks forestillinger brukes dans og teater på en måte som gir publikum en følelse av at de tar del i situasjonene som oppstår.

Forestillingen ”Jeg er bare Ida” er et voldsforebyggende teaterprosjekt som har vært vist for over 80 skoleklasser i 2014 og fått overveldende tilbakemeldinger.

Ved siden av et 45 minutters teaterstykke består prosjektet av samtaleworkshops ledet av fagfolk som har arbeidet med voldsproblemer og psykisk helse. Prosjektet tilbyr også gruppeoppgaver og forelesninger i forbindelse med forestillingen. Etter forestillingen har både voldsutøvere og voldsutsatte har kontaktet kompaniet for personlig oppfølging.

Extrastiftelsen helse- og rehabilitering, Norsk skuespillerforbund og Fond for utøvende kunstnere, Politidirektoratet og Justisdepartementet er blant Kompani Lerkefalks støttespillere. Bergesenstiftelsen bidrar til å finansiere en ny runde med "Jeg er Ida"-forestillinger i Oslo.