Bergesenstiftelsen vil med dette orientere om at vi ikke kommer til å kreve tilbake allerede utbetalte tildelinger/tilskudd som er brukt til å planlegge aktiviteter/arrangementer som nå blir utsatt som følge av smitteverntiltak og den nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av koronaviruset.

Vi vil også benytte anledningen til å takke alle våre samarbeidspartnere innen norsk kulturliv og humanitære organisasjoner for den innsatsen som hver enkelt nå gjør for å bidra til å begrense smitte og skade av pandemien for enkeltmennesker og samfunnsliv.

Bergesenstiftelsen hadde søknadsfrist for 1. tildelingsrunde 2020 den 14. februar, og vil etter planen avholde styremøte som planlagt i slutten av mars. Alle søkere til 1. tildelingsrunde vil få svar på epost før påske, både de som mottar tilskudd og de som får avslag. Det er med andre ord ikke nødvendig med egne telefon- eller eposthenvendelser til Bergesenstiftelsen vedrørende din søknad, da alle søkere får svar så raskt som mulig etter at søknadsbehandlingen er avsluttet.

Vi viser for øvrig til vår ordinære informasjon til søkere. Søknadsfrist for 2. tildelingsrunde 2020 er 8. mai, og også denne søknadsrunden planlegges å gå som normalt.

Bergesenstiftelsen, 12. mars 2020