Kosthold og kreft

Forskere i Oslo og London samarbeider om en studie om sammenhengen mellom helkornprodukter i kosten og risiko for ulike kreftformer.

Bergesenstiftelsen støtter studien der 569.000 personer i aldergruppen 50-71 år deltar og målet er å undersøke sammenhenger mellom inntak av helkornprodukter og risiko for 25 ulike kreftformer.

Studien skal skje innenfor den amerikanske National Institutes of Health - American Association of Retired Persons.

Kostholdsfaktorer er av stor betydning for forebygging av ulike kreftformer. Det vil bli foretatt analyse av et stort antall kreftformer, interaksjonen med andre risikofaktorer vil bli testet, og sammenhengen mellom spesifikke typer helkornprodukter i tillegg til det totale helkorninntaket vil bli undersøkt.