Oslo Universitetssykehus

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon ved Oslo Universitetssykehus analyserer vev fra gallegangskreft.

Analysen skal ligge til grunn for innføring av persontilpasset medisin for en pasientgruppe som til i dag har svært få behandlingsmuligheter, og ekstremt dårlig prognose. Arbeidet utføres i regi av Norsk Senter for PSC som i dag er verdensledende på forskning knyttet til denne typen gallegangssykdom.