KulturIntro ble startet i 2019 av organisasjonen Jeunesses Musicales Norway (JM Norway) som jobber for et internasjonalt, mangfoldig og inkluderende kulturliv. Her blir deltakerne utplassert i kulturorganisasjoner og institusjoner i Oslo hvor de jobber på arrangementer innen teater, festivaler, museum, musikk og idrett.

Deltakerne er unge i alderen 18 til 29 år som har kommet til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner. De fleste er gutter med bakgrunn fra Afghanistan, Eritrea, Syria og Iran. Ungdommene deltar i introduksjonsprogrammet eller går på videregående skole, og bor alene eller på kommunale boenheter rundt i Oslo.

Siden oppstarten i 2019 har deltakere fra KulturIntro hatt praksis på 19 ulike kulturvirksomheter i Oslo. Eksempler på oppgaver er rigging av scene, scenografi og teknisk utstyr, praksis som publikumsverter, billettsalg og klargjøring og rydding av lokaler.

JM Norway er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International, og ble etablert i 1970. Under slagordet Making a difference through music jobber de for at barn og unge i Norge skal få delta i et internasjonalt, mangfoldig og inkluderende ungt kulturliv.

Les mer om prosjektet her.