Kunstprosjektet SALT

Langs Havnepromenaden i Oslo, fra Oslo S i retning Vippetangen og Akershus festning, er det satt opp gigantiske fiskehjeller.

Disse er del av kunstprosjektet SALT, som består av flere trekonstruksjoner. Den største konstruksjonen, den 75 meter lange fiskehjellen, tårner som en katedral over strandpromenaden.

Den pyramideformede fiskehjellen er et symbol for den nordlige kysten. Her ble fisk ble tørket og deretter eksportert. Den internasjonale handelen med tørrfisk genererte stor rikdom. Menneskene langs kysten har i all tid levd med tett nærhet til hval, og når man går gjennom verket hører man midt i Oslo lydene som knølhval og spekkhogg bruker til orientering, jakt, og kommunikasjon med hverandre.

Kunstprosjektet SALT inspireres av det kystnære arktiske nordiske landskapet hvor mennesker i tusen år har levd i harmoni med et tøft klima. Innbyggerne har tradisjonelt vært nomadiske, og sammen med dyrene fulgt sesongens egen rytme, seilt med vinden og fulgt havstrømmene.

Havet har gitt Norge ressurser for å bygge landet og velferdsstaten. I dag innser vi at havets rikdom blir stadig viktigere for det norske samfunnet, men vår interesse for og kunnskap om hav og kystnære næringer er lav. Hvis vi skal opprettholde en bærekraftig forvaltning av havets ressurser, må vi forandre vårt syn på havet og måten vi forholder oss til det på.

Kunstprosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med hvalforskere fra ulike internasjonale forskningsmiljøer, blant annet UiT Norges Arktiske Universitet. I løpet av tiden hvalene synger utover Oslo havn, vil foredrag, forskning og andre tekster relatert til hval, belyse hvalens plass i norsk historie og den betydning den i dag spiller som fiskernes, lokalbefolkningen og miljøbevegelsens alliansepartner.

SALT er et nomadisk kunst, kultur og arkitektur prosjekt som har tilhold på festningsallmenningen Oslo i perioden februar 2017- desember 2019. Den arktiske pyramiden vil være åpen, gratis og tilgjengelig for alle som beveger seg langs havnepromenaden i Oslo Havn.