Det finnes få spesifikke museumssatsinger dedikert til kvinner i kunsthistorien. Henie Onstad kunstsentert ønsker med prosjektet "Likestilling i kunsten" å medvirke til den pågående bevisstgjøringen av kvinners plass i kunsthistorien.

Henie Onstad har i første omgang igangsatt en forstudie sammen med Equality Check hvor 130 000 kunstverk i norske samlinger er undersøkt. Over 112 000 av disse verkene er laget av menn. Bare 10 prosent er skapt av kvinner.

Funnene fra undersøkelsen ble presentert 30. september, med en oppfordring til å signere et opprop.

- Tallene er viktige for å skape oppmerksomhet, oppslutning og endringsvilje i det norske kunstlandskapet, understreker Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter. - Undersøkelsen og aktiviteter knyttet til denne, skal blant annet bidra til å gjøre kunst av kvinner mer attraktivt på markedet, og til at kvinnelige kunstnere oftere blir referert til i kunsthistoriske sammenhenger.