Norsk Litteraturfestival er Nordens største litteraturfestival, med et variert program for lesere i alle aldre. I slutten av mai fylles Lillehammer av forfattere og litteratur. Norsk Litteraturfestival har arrangementer både for skolebarn, barnefamilier, studenter og et voksent, kulturinteressert publikum. Gjennom arrangementer som forfattermøter, opplesninger, debatter, foredrag og forestillinger er litteraturen i sentrum - både sakprosa og skjønnlitteratur.

I 2022 har Norsk Litteraturfestival et britisk fokus. De ønsker å bidra til nye møter i det litterære feltet i Norge og Storbritannia. Norge og Storbritannia har dyrket politiske, geografiske og kulturelle bånd – i ytterkanten av «det europeiske», i en felles følelse av å være litt outsidere til de store strømningene på kontinentet. Etter Brexit, og på grunn av situasjonen i kjølvannet av pandemien, vil festivalen å vise frem bredden i det britiske, og se på forbindelsene til norgeshistorien, og til politikk og kultur i dag. Festivalen vil presentere noen av de store etablerte forfatterne, og flere nye, yngre stemmer. Festivalen vil diskutere både de britiske klassikerne og samtidsforfattere. Les mer om programmet på årets festival her.

Jernrosa Politisk Litteraturfestival i Odda vil være en arena for den litteraturen som tar stilling i samfunnsdebatten og som prøver ut hva litteratur kan være. Festivalen løfter frem politisk litteratur. De understreker at dette ikke er i betydningen partipolitisk, men i betydingen litteratur som deltar i polis, og som tar stilling i sentrale samfunnsdebatter. Festivalen vil synliggjøre ikke-kommersiell kunst- og meningslitteratur av høy kvalitet.

Årets festival har blant annet en panelsamtale om den nye arbeiderlitteraturen. Et annet arrangement setter søkelys på litteratur som tematiserer behovet for en fungerende velferdsstat, og de kvinnene og mennene som gjør det nødvendige omsorgsarbeidet. Les mer om programmet på årets festival her.