Litteraturtilbud på Blå

Kulturscenen Blå skaper rom for den litterære samtale.

Litteratur på Blå er et fritt og engasjerende rom for litteratur på Blå ved Akerselva i Oslo. Hver tirsdag klokken 19 inviteres det til debatt, samtaler og intervjuer. Her er det plass til både dype samtaler om den litteraturen som står i fare for å drukne i dagspressens stadige høyere tempo, men også de dagsaktuelle debattene. I kjernen av Litteratur på Blå ligger et ønske om å skape et rom for den frie, litterære samtalen. 

Blå er en sentral kulturscene i Oslo og konsertarena. Blå legger vekt på å ha et bredt tilbud og har derfor hatt mange ulike litteraturarrangementer gjennom tidene, med Litteratur på Blå som siste tilskudd.